De ratio in sportmarketing aanbrengen

MIsportscompany heeft als missie om met sportmarketing aantoonbaar de positie van bedrijven in de markt te verbeteren. Beslissingen over de inzet van sportmarketing worden momenteel nog te vaak genomen op irrationele gronden. De kwantitatieve inzichten hoe sponsoring kan bijdragen aan de marketing- en salesdoelstellingen ontbreken in veel gevallen.

Daarom heeft MIsportscompany het 'MIsports ROI-model©' ontwikkeld, waarmee we de potentiële impact en de effecten van sportmarketing op klantwaarde, merk en omzet kunnen doorrekenen. Met dit model en onze ervaring ondersteunen we bedrijven om te komen tot een effectieve inzet van sportmarketing.

Doorbraken in sportmarketing

MIcompany is het leidende bureau op het gebied van ‘commercial analytics’ en werkt voor opdrachtgevers zoals KPN, Nuon, NS en de Postcodeloterij om duurzame groei met ‘analytics’ te realiseren. Door de hechte samenwerking tussen MIcompany en MIsportscompany combineren we de expertise op gebied van sportmarketing, analytics en commerciële strategie. Hierdoor kunnen we doorbraken realiseren in het meetbaar maken van de potentie en het vergroten van het effect van sportmarketing.